Báo chí nói về

Cập nhật tiến độ thi công dự án Sunshine City ngày 29/3/2018 – 15/10/2018

Là dự án trọng điểm của Sunshine Group, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của CĐT kết hợp tốc độ triển khai thi công thần tốc của nhà thầu xây dựng Hòa Bình và các nhà thầu phụ, công trường Sunshine City đang mỗi ngày thay đổi diện mạo mới.

Dưới đây là một số hình ảnh thi công tại dự án từ 29/03/2018 – 15/10/2018

Cập nhật hình ảnh ngày 15/10/2018: Tiến độ xây dựng tới tầng 28

Tin tức khác